از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

تاریخ شفاهی در بنیاد میراث شیمیتاريخ درج خبر :بنياد ميراث شيمي در فلوريدا يك برنامة تاريخ شفاهي را به منظور ايجاد مجموعه مصاحبه­ هايي جامع با چهره ­هاي پيشرو در علم شيمي آغاز كرده و دنبال مي­كند.

برنامة تاريخ شفاهي در اين بنياد را مؤسسة سياست و تاريخ معاصر اجرا مي­كند. اين مؤسسه تاكنون 400 مصاحبه را ضبط كرده است.

اطلاعات مربوط به اين طرح به كتابخانه آتمرسپرده شده است. مصاحبه­ ها در كتابخانة مذكور براي استفاده پژوهشگران آماده­ سازي شده و از طريق شبكه آنلاين قابل دسترسي است. هر فايل مصاحبه در اين كتابخانه شامل نوارهاي مصاحبه، كپي متن نهايي مصاحبه، متن مصاحبه كه به صورت كلمه به كلمه پياده شده و متن پياده شده مصاحبه كه توسط مصاحبه شونده بازبيني و اصلاح شده است، مي­باشد.

منابع متفرقة ديگر شامل مقالات علمي، اختراعات، تصاوير و دست نوشته ­هاي منتشر نشدة مصاحبه شونده ـ كه براي انجام مصاحبه جمع ­آوري مي شوند ـ نيز از طريق كتابخانة فوق قابل دسترسي است. خوانندگان علاقمند مي­توانند از پرونده كامل مصاحبه استفاده كنند.

دسترسي به مصاحبه­ هاي اين مجموعه در اينترنت، از طريق جستجوي نام مصاحبه شونده و يا جستجوي كليدواژه امكان­پذير است. پس از جستجوي عنوان مورد نظر، نام مصاحبه شونده و تاريخ انجام مصاحبه رؤيت مي­شود. با كليك بر روي نام  مصاحبه شونده جزئيات بيشتري شامل تاريخ و محل تولد، محل مصاحبه، تعداد صفحات مصاحبه، نام مصاحبه كننده، نوع دسترسي، خلاصة مصاحبه و نيز سالشمار تجربيات حرفه­ اي، جوايز و نيز اطلاعاتي براي معرفي مصاحبه كننده ديده مي­شود.

براي استفاده از مصاحبه، مي­توان آن را از طريق سايت كتابخانه خريداري كرد. براي بستة مصاحبه كه محتويات آن قبلاً برشمرده شد، مبلغ 60 دلار و براي متن مصاحبه به تنهايي قيمت 25 دلار معين شده است. سي دي صوتي و فايل پژوهشي و عكس ­ها نيز قابل دسترسي است كه قيمت آنها متغير مي­باشد. قيمت حمل و نقل نيز جداگانه محاسبه مي­ گردد.

براي دريافت بستة مصاحبه، 8 الي 10 هفته و براي دريافت متن مصاحبه به تنهايي 2 هفته زمان در نظر گرفته شده است.

اطلاعات جامع تري را در اين سايت ببينيد: ://www.chemheritage.org/exhibits/ex-.l

تصوير برگرفته از سايت: www.geology.ucdavis.edu


 
 
 

بازگشت