از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

لومیس تره وُر(Lummis Trevor)تاريخ درج خبر :لوميس تره­وُر(Lummis Trevor) مورخ و نويسندة انگليسي است.

او 10 سال ملوان سازمان بين ­المللي دريانوردي بود. پس از آن به تحصيل در كالجNew Battle Abbey  پرداخت و مدرك فوق ليسانس خود را در رشتة تاريخ انگلستان و علوم اجتماعي و نيز مدرك دكتراي خود را در رشتة تاريخ اجتماعي از دانشگاه ادينبورگ، دانشگاه لندن و دانشگاه اسكس دريافت نمود.

او كارشناس تاريخ شفاهي و تاريخ اجتماعي در قرون 19 و20 است. وي خزانه­ دار افتخاري انجمن تاريخ شفاهي و عضو افتخاري دپارتمان جامعه­ شناسي در دانشگاه اسكس است.

كتاب­ هاي: قلمرو زنان، اشراف حزب كارگر و جزاير فالكلند از اوست.

يكي ديگر از آثار او گوش سپردن به تاريخ: بررسي صحت تاريخ شفاهي ياListening To History: The Authenticity Of Oral History  است كه در سال 1987 منتشر شد.

نويسنده در اين كتاب نشان مي­ دهد كه چگونه مي­ توان شواهد شفاهي را حاصل و از آنها به عنوان ابزار مطمئن تاريخي استفاده كرد و چگونه با ياري جستن از روش­ شناسي علوم اجتماعي، مورخ مي­تواند بينش­ هاي منحصر به فرد اشخاص را در سخن گفتن از گذشته دريابد و اين منابع چگونه مي­ توانند علاوه بر ساير منابع تاريخي، ارزشمند باشد.

كتاب گوش سپردن به تاريخ: بررسي صحت تاريخ شفاهي خواننده را با مشروح رهنمودهاي روند مصاحبه، از جمله: چگونگي انجام مصاحبه و چگونگي تجزيه و تحليل اطلاعات (خواه از يك مصاحبه واحد يا از يك آرشيو بزرگ) آشنا مي­ كند. همچنين، او مشكلات حافظه مصاحبه­ شوندگان و اينكه پژوهشگران چگونه مي­توانند صحت و سقم اطلاعات ارائه شده آنها را درك كنند، بررسي مي­ كند.

 
 
 

بازگشت