از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

منابع معتبر تاریخ شفاهی در کتابخانه تاریخ معاصر گنجینه اسنادتاريخ درج خبر :اخيراً 4 عنوان كتاب تخصصي تاريخ شفاهي به زبان انگليسي خريداري و در كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و علوم آرشيوي در ساختمان گنجينه اسناد قرار گرفت.

كتاب اول با عنوانDOING ORAL HISTORY–A PRACTICAL GUID راهنماي عملي تاريخ شفاهي است كه دونالد ريچي آن را نوشته و دانشگاه آكسفورد آن را در سال 2003 به چاپ رسانده است.

كتاب 8 فصل دارد و محتواي آن به صورت پرسش و پاسخ تهيه شده است. عناوين اصلي كتاب عبارتند از فراهم سازي طرح تاريخ شفاهي، مديريت مصاحبه، استفاده از تاريخ شفاهي در آرشيوها و كتابخانه­ها و تعليم تاريخ شفاهي.

كتاب بعدي با عنوان THE ORAL HISTORY READER ، مجموعه مقالات تاريخ شفاهي است كه توسط رابرت پرك و آليستر تامسون گردآوري و ويرايش شده است.

اين كتاب اولين بار در سال 1998 توسط انتشارات روتلج چاپ و منتشر شد و در سال­هاي 2000 و 2002 و 2003 تجديد چاپ شد. ويرايش دوم آن نيز كه داراي مقالات متفاوت و جديدي نسبت به ويرايش اول است، در سال 2006 منتشر شد.  

كتاب دربردارندة 43 مقاله در قالب 5 بخش است و عناوين مهم آن عبارت است از: توسعة بحراني، انجام مصاحبه، تفسير خاطره، تاريخ ­سازي، حمايت و توانمندسازي.

كتاب ديگر با عنوان         CURATING ORAL HISTORIES FROM INTERVIEW TO ARCHIVE  نوشتة نانسي مك­كي است. اين كتاب را انتشارات لفت كوست در سال 2007 به چاپ رسانده است.

كتاب داراي 9  فصل است كه مراحل مختلف اجراي طرح تاريخ شفاهي را گام به گام تشريح مي­نمايد. مهم­ترين عناوين آن عبارتند از: تنظيم صحنه، سازمان­هاي آرشيوي، جريان­هاي حقوقي و اخلاقي، تكنولوژي ضبط صدا، پياده كردن متن مصاحبه، تهيه فهرست­هاي راهنما، حفظ و نگهداري تاريخ شفاهي در شبكه اينترنت.

در اين كتاب به صورت موجز اما كاربردي مسائل تاريخ شفاهي مرور گرديده و اطلاعات مفيدي به خواننده ارائه شده است. در انتها نيز نمونه فرم­هاي مورد نياز در اين فعاليت و برخي اطلاعات مرجع ديگر ارائه شده است.

كتاب چهارم با عنوان THE ORAL HISTORY MANUAL  تأليف باربارا سامر و مري كوئين لند است كه انتشارات آلتاماريا آن را در سال 2002 چاپ كرده و داراي 12 بخش است. عناوين مهم كتاب عبارت است از نماي كلي طرح تاريخ شفاهي و طراحي آن، توجه به مسائل حقوقي و اخلاقي در تاريخ شفاهي، تكنولوژي ضبط صدا، دريافت كمك­هاي مالي، آماده شدن براي مصاحبه، انجام مصاحبه و پردازش و نگهداري. مطالب كتاب جابجا با تصاويري مرتبط با موضوع جذاب­تر و پرمحتواتر شده است.

اين كتاب ­ها در كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و علوم آرشيوي در دسترس همگان قرار دارد.


 
 
 

بازگشت