از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

تاریخ شفاهی 15 سال استقلال تاجیکستانتاريخ درج خبر :مدرسة عالي سازمان امنيت و همكاري­ هاي اروپا ((OSCE [1] از سال 2007 پروژة بزرگ تاريخ شفاهي را در تاجيكستان اجرا كرده است تا خاطرات بخش­هاي مختلف جامعه تاجيك را با محوريت توسعه در تاجيكستان از زمان استقلال در سال 1991 تا كنون جمع­آوري كند.

اين پروژه هدف حفاظت از خاطرة عمومي و تجربه­ ها و روش­هاي نخستين دورة پانزده ­ساله پس از استقلال تاجيكستان را دنبال مي­ كند. تاجيكستان در انتقال از سيستم حكومتي اتحاد جماهير شوروي به سوي يك كشور مستقل و در جهت شكل دادن خود، به صورت يك ملت استقلال يافته، مسيري پر از چالش را  پشت سر گذاشته است. يكي از اين چالش­ ها را مي­توان روند حصول استقلال محسوب كرد؛ جنگ داخلي 1992-1997 ، دگرگوني ساختار اقتصادي كشور، رشد چندگانگي، طيف سياسي چند حزبي، چالش­ هاي غالب جغرافياي سياسي و در نهايت استقرار دولت مستمر كار آمد.

بيشتر اين جريان­ ها و روندها توسط متخصصان مورد مطالعه قرار گرفته ­اند. منابع بسياري در اين تحقيقات به كار گرفته شده است؛ از عقايد رهبران و فعالان سياسي گرفته تا شواهد مستند، از داده­ هاي آماري تا تجزيه و تحليل علمي و غيره. اين منابع علمي به صورت انفرادي و يا در كنار يكديگر، نتايج تئوريك متعددي را دربارة توسعه در تاجيكستان توليد كرده است. اما در بين همه اينها سكوتي قابل توجه وجود دارد و آن سكوت مردم عادي است كه در ميانه همه اين روندهاي تغيير حضور داشته ­اند. به طور معمول حتي يك نفر از اين مردان و زنان درصدد بيان منطق ديالكتيكي تشكيل دولت نبوده و فرضيه­اي علمي يا طرح تئوريك كاملي براي نحوة تغييير روندها در كشور  ارائه نمي­كند. با وجود اين، اين افراد قادر هستند به آساني تجربه­ هاي زندگي خود را در بحبوحة درهم پيچيده شدن مشكلات، توأم با لحظه­ هاي خوش آن، بيان و آنها را با ديگران قسمت كنند. اين تجربيات و شواهد ممكن است ـ ­آگاهانه­ ـ براي منطق كلي زندگي جذاب نباشند و يا اينكه در تفسير تجريدي پروسه­هاي مهم هدف نباشند. اين تجربه­ ها خانوادگي و شخصي است؛ مشاهدات سياسي و غيرسياسي روزانه. داستان­ هايي از مدرسه رفتن در زمستان، احاطه شدن بوسيلة بيماري در نبود امكانات پزشكي، مشاركت فاميل و همسايگان براي مقابله با مشكل كمبود غذا و درك اينكه تبديل شدن به يك دولت مستقل و نه جمهوري شورايي چيست.

در يك كلام اين تاريخ شفاهي تاجيكستان است آنچنان كه تجربه شده است.  

تا سال 2008 مدرسة عالي سازمان امنيت و همكاري­هاي اروپا با همكاري شركاي خود در تاجيكستان 900 مصاحبه ضبط كرد و به اين ترتيب بخش اول اين پروژه به اتمام رسيد. در ماه مارس 2008 براي بررسي نتايج حاصل از اين طرح، كنفرانسي در ييشكند ترتيب داده شد كه محورهاي آن عبارت بودند از بحث در مورد نتايج جاري، روش ­شناسي و دورنماي اين پروژه در آسياي مركزي.1. Organization For Security And Cooperation In Europe


 
 
 

بازگشت