از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

برگزاری کارگاه تاریخ شفاهی توسط موزه بانک عثمانیتاريخ درج خبر :علاقه به تاريخ­ شفاهي در سال­ هاي اخير در تركيه رو به افزايش بوده است به نحوي كه صدها نفر از اطراف و اكناف تركيه، متقاضي شركت در كارگاه پژوهشي تاريخ شفاهي كه اخيراً توسط موزة بانك عثماني ترتيب داده شده بود، بودند. اگرچه خبرگزاري اين كارگاه فقط از طريق سايت موزه اعلام شده بود ولي تعداد متقاضيان بسيار بيشتر از ظرفيت پيش­ بيني شده بود و به ناچار تنها 200 نفر از متقاضيان پذيرفته شدند.

اين كارگاه توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه سابانجي و نيز استاد انسان­ شناس، ليلا نزي اجرا شد. نكتة مهمي كه در اين كارگاه به شركت كنندگان نمايانده شد، اين بود كه تركيه در عصر معاصر دستخوش تغييرات شگرفي شده است. خانم نزي معتقد است كه تركيه كار تاريخ شفاهي را دير شروع كرده است.

شركت كنندگان در اين كارگاه در روز اول با تعاريف تاريخ شفاهي آشنا شدند. در روز دوم در مورد روش­ هاي عملي تاريخ­ شفاهي و پروژه ­هاي ارائه شده توسط شركت كنندگان بحث شد. پروژه­ هايي كه در اين كارگاه ارائه شد به طور عمده بر روي رخدادهاي تاريخ معاصر و تاريخ خانوادگي متمركز بودند و نشان دادند كه جامعه تركيه داراي ساخت فرهنگي چند رنگي است.

يادآور مي­گردد كار تاريخ شفاهي در تركيه از سال 1993 آغاز شده است و توسط بنياد تاريخ دنبال مي­شود.

در اين بنياد تاكنون پروژه هاي متعدد تاريخ شفاهي اجرا شده است. از جمله مي توان به پروژة تاريخ شفاهي 1000 شاهد تاريخ اشاده كرد كه هدف از اجراي آن مصاحبه با افراد بالاي هفتاد سال سن داراي زمينه­ هاي مختلف فرهنگي، اجنماعي و مذهبي است. اين بنياد همچنين، پروژة ديگري را تحت عنوان صداي مديترانه تحت حمايت كميسيون اروپا به منظور توسعة فرايندهاي مناطق مختلف در استانبول در دست تحقيق دارد.

 
 
 

بازگشت