از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

برگزاری ششمین نشست تخصصی تاریخ شفاهیتاريخ درج خبر :ششمين نشست تخصصي تاريخ شفاهي در دانشگاه اصفهان در 19 آبان 1388 با موضوع آموزش و تاريخ شفاهي برگزار مي شود.

در فراخوان اين برنامه مندرج در سايت تاريخ شفاهي اعلام شده كه علاقمندان مي­توانند مقالات خود را در رابطه با موضوع اعلام شده تا 15 مهرماه به گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ارسال دارند.

 موضوعات فرعي اين نشست عبارت است از:

1- نظام آموزش سنتي

1-1- مكتب خانه –آموزش پسران و دختران، مكتب دار زن و مرد

1-2- موضوعات درسي در مكتب هاي قديم و سطوح درسي

3-1- حوزه­ هاي علميه

                       مدرسين، مواد درسي

                     علوم جديده، سطوح درسي

2- نظام آموزشي جديد

2-1- مدارس دخترانه و پسرانه

2-2- مواد درسي نظام آموزشي اكابر

2-3- مبارزه با بي سوادي، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترويج

2-4- معلمين و دانشسراها و مراكز تربيت معلم

2-5- نظام اداري آموزش و پرورش


 
 
 

بازگشت