از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

تاریخ شفاهی جنبش استقلال خواهی هندتاريخ درج خبر :ميليون­ها نفر هندي در جنبش مسالمت ­آميز براي استقلال هند به رهبري مهاتما گاندي و خروج از سلطة استعمار بريتانيا شركت داشتند و يا شاهد رخدادهاي آن بوده اند.

چند سال است كه به همت دو مؤسسة هندي تلاش ­هاي متمركزي صورت گرفته است تا تجربه ­ها و يا شواهد مبارزين هندي ضبط تصويري شود.

بنياد گاندي سرو( Gandhiserve Foundation) با همكاري سازمان گاندي­سرو تراست هند (India Trust   Gandhiserve) مبارزين اين جنبش را شناسايي مي­ كند و با آنها دربارة جنبه­ هاي مختلف اين جنبش كه نخستين مبارزه بزرگ بر پاية حقيقت و مسالمت در تاريخ بوده است، مصاحبه مي­كند.

اغلب مبارزين اكنون در سنين 70 الي 90 سالگي هستند و در واقعاً اين آخرين فرصت است تا بتوان با شاهدان عيني جنبش استقلال خواهي هند گفتگو كرد. به طور كلي در دو ايالت گجرات و مهارشترا 2500 آدرس جمع آوري شده است. اين پروژه كه از سال 2004م. آغاز شده است در نظر دارد با 1000 نفر طي 5 سال گفتگو كند.

حاصل بخشي از اين تلاش در سايت  http://www.gandhiserve.org   قابل دسترسي است.  


 
 
 

بازگشت