از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

انتشار کتاب خاطرات اصغر پارساتاريخ درج خبر :كتاب «فرزند خصال خويشتن: خاطراتي از نهضت ملي» مبتني بر خاطرات اصغر پارسا منتشر شد.

اصغر پارسا عضو و سخنگوي حزب ايران و نمايندة مجلس هفدهم شوراي ملي بود و به دليل همراهي با نهضت ملي شدن نفت، خاطرات قابل توجهي از جريان اين مبارزه داشت.

اين كتاب حاوي خاطرات وي از دوران كودكي، تحصيلات، اشتغال در وزارت خارجه، مأموريت در چين، نمايندگي در مجلس هفدهم شوراي ملي، عضويت در هيأت نمايندگي ايران در ديوان لاهه براي دادخواهي از حقوق ايران، كودتاي 28 مرداد و بازداشت و حبس به دليل همراهي با نهضت ملي شدن نفت و مسائلي در رابطه با جبهه ملي دوم است.

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران طي يازده جلسه خاطرات اصغر پارسا را ضبط كرده بود كه در اين كتاب از آن اطلاعات استفاده شده است. به گفته علي پارسا، فرزند اصغر پارسا كه كتاب به همت او به چاپ رسيده است، متن اين كتاب به تقرير پدرش و به تحرير خود او نوشته شده و بخشي نيز بر پاية سلسله مصاحبه­ هاي سازمان اسناد ملي تهيه شده است. كتاب شامل تصاويري است تاريخي و  مرتبط با متن.

كتاب فرزند خصال خويشتن را نشر ني در 207 صفحه در قطع رقعي به چاپ رسانده است.

 
 
 

بازگشت