از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

مجموعة مصاحبه با تعدادی از اساتید فلسفه و عرفانتاريخ درج خبر :

     
 
آذرنوش
 دكتر محمد خوانساري  دكتر نصرالله پورجوادي
     
 
دكتر رضا داوري اردكاني
 دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني  دكتر علي موسوي بهبهاني


مجموعه مصاحبه با بزرگان فلسفه و عرفان كه از سال 1373 توسط ادارة آرشيو شفاهي (در حال حاضر گروه اطلاع­ رساني منابع ديداري ­شنيداري) سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران انجام شده است

دربردارندة مصاحبه هايي با بزرگاني نظير

دكتر حسن ملكشاهي، دكتر علي موسوي بهبهاني، دكتر نصرالله پورجوادي، دكتر محمد خوانساري، دكتر رضا داوري اردكاني، دكتر غلامرضا اعواني، دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، دكتر كريم مجتهدي، دكتر احمد بهشتي، دكتر سيديحيي يثربي، حجت‌الاسلام عبدالله نوراني و آيت‌الله محمد موسوي بجنوردي .

از جمله موضوعات مطرح شده در اين مصاحبه­ ها، مي­توان به موارد زير اشاره كرد:

 فلسفةمشاء، مكتب مشهد، مدرسة عالي سپهسالار، فلسفة اسلامي، هانري كربن، يحيي مهدوي، دانشگاه سوربن، فلسفة اسلامي (فرانسه)، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، توشيهيكو ايزوتسو، انجمن حكمت و فلسفة ايران، فلسفه، آموزش غيررسمي، عرفان، فلسفه (شيراز)، دانشكدة الهيات و معارف اسلامي، مقايسة مابعدالطبيعة ارسطو و بوعلي در چهار مسئله (كتاب)، حكمت متعاليه، فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، فلسفه (نجف)، ابن عربي، دكتر سيد حسين نصر، احمد غزالي، شعر عرفاني، فلسفه(اصفهان)، منطق، كالج دوفرانس، مدرسة نيماورد، گروه فلسفة دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، محمود شهابي، محمد حسين فاضل توني، تجربة ديني، اثرات فلسفه، مكتب‌هاي فلسفي غرب، بدرالدين كتابي، كارل ريمون پوپر، فيلسوفان، اسلام، پژوهش، نوگرائي و ابن سينا.

اين مصاحبه ­ها در اطاق اطلاع­ رساني تاريخ­ شفاهي در تالار پژوهش اداره كل اطلاع­ رساني و ارتباطات آمادة ارائه خدمات به اعضاي آرشيو مي­ باشد. مدارك عضويت در آرشيو عبارت است از 2 قطعه عكس و تصوير شناسنامه يا كارت ملي. اتاق اطلاع رساني تاريخ شفاهي در ضلع شمالي تالار  پژوهش در ساختمان آرشيو ملي ايران (گنجينه اسناد) قرار دارد.


 
 
 

بازگشت