از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
صدا، تير 1388

صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي، جايگزين صداي ماندگار است كه در سال گذشته در گروه اطلاع­ رساني منابع ديداري و شنيداري اداره كل اطلاع­ رساني و ارتباطات معاونت اسناد ملي تهيه مي­ شد.

هدف ازفراهم ساختن مجموعه خبري صدا، اطلاع­ رساني در زمينه اخبار و رويدادهاي تاريخ شفاهي در سال 1388 در ايران و جهان است.
اخبار
آشنايي با موسسه ها
معرفي نويسنده
معرفي مجموعه هاي گروه اطلاع رساني منابع ديداري - شنيدار ي
مقدمه يادآور

يادآور بخشي از تازه هاي تاريخ شفاهي است كه به منظور يادآوري مناسبتهايي نظير تولد و يا فوت بزرگاني كه مصاحبه تاريخ شفاهي با آنها در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران انجام و به ثبت رسيده است، تهيه شده است.
يادآورها