از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

دکتر حسین خطیبیتاريخ درج خبر : دكتر حسين خطيبي نوري، نويسنده، محقق و شاعر معاصر در تاريخ سي و يكم تير ماه 1295 خورشيدي در تهران به دنيا آمد. او از كودكي نزد پدر شاهنامه را آموخت.

پس از گذراندن دورة ابتدايي، در دبيرستان اقدسيه نام نويسي كرد و دورة دوم متوسطه را در رشتة ادبي دارالفنون در 1313 تكميل كرد. در سال 1313 در رشته ادبيات فارسي دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد.

در سال 1316 در نخستين دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي پذيرفته شد و پس از دو سال دروس دورة دكتري را به پايان برد و موضوع رسالة خود را با عنوان نثر فني فارسي از آغاز تا پايان قرن هفتم هجري به راهنمايي ملك الشعراي بهار انتخاب كرد.

او پس از درگذشت بهار در ارديبهشت 1330، در مقام استادي به تدريس سبك­ شناسي تا بهمن 1357 پرداخت. خطيبي ضمن ارتباط با علي اكبر دهخدا، مقدمات آماده ­سازي لغت­نامه را فراهم كرد و با تشويق شماري از نمايندگان مجلس چهاردهم، در ارائة طرحي به منظور طبع و نشر لغت­نامه با بودجة مجلس همت گماشت و خود، كارهاي مالي و اداري آن را عهده­دار گرديد و مقدمة چاپ نخست جلد اول لغت­نامه را نگاشت­.

در سال 1326  به تشويق دكتر عبدالله معظمي به سوي جمعيت شير و خورشيد سرخ كشيده شد. ابتدا به سمت رئيس بخش تبليغات و پس از آن، در سال 1327 به عضويت هيئت مديره درآمد و از ارديبهشت سال 1328 به سمت مديرعامل جمعيت مذكور برگزيده شد.

دكتر خطيبي چند منظومه در مثنوي به رشتة نظم كشيد كه از آن ميان منظومة مفصل او در فرهنگ ايران و نقش زبان فارسي در گسترش آن با عنوان «اي زبان پارسي افسونگري» قابل ذكر است.

 مهم­ترين اثر تحقيقي ـ ادبي او كتاب فن نثر در ادب پارسي است كه آن را به توصيه و سفارش استاد خود، بهار در دو جلد نوشت.

دكتر حسين خطيبي در 31 شهريور 1381 در اثر ابتلا به سرطان كبد در سن 86 سالگي درگذشت و در جوار امام زاده طاهر در كرج به خاك سپرده شد.

 
 
 

بازگشت