از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

دکتر محمد حسین جزیره ایتاريخ درج خبر :دكتر محمد حسين جزيره ­اي، جنگل شناس برجسته و چهرۀ ماندگار سال 1384 ، در 12 تير 1301 در بندر انزلي به دنيا آمد.

تحصيلات ابتدايي‌ و متوسطه‌ را در زادگاهش‌ به‌ پايان‌ رساند و در سال‌ 1323 موفق‌ به‌ اخذ ليسانس‌ در رشتۀ كشاورزي از دانشگاه‌ تهران‌ گرديد و در وزارت كشاورزي مشغول كار شد.

جزيره­اي براي‌ ادامۀ تحصيل‌ عازم‌ بلژيك‌ شد و دورۀ‌ فوق‌ ليسانس‌ و دكتري خود را به‌ ترتيب‌ در رشته‌هاي‌ جنگل‌ و آب‌ و علوم‌ جنگل‌ در سال هاي 1336 و 1346 در انستيتو آگرونوميك‌ ژامبلو به پايان رساند. وي‌ پس‌ از بازگشت‌ به‌ ايران‌ به تدريس در دانشگاه­ هاي‌  دانشگاه‌ علوم‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ گرگان‌، دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌، دانشگاه‌ يزد و دانشكدۀ منابع‌ طبيعي‌ كرج مشغول شد.

از مشاغل‌ اداري وي كه‌ در كنار فعاليت­ هاي‌ آموزشي‌ بر عهده داشته  مي‌توان‌ به‌ موارد زير اشاره كرد: معاون‌ فني‌ مدير عامل‌ بنگاه‌ جنگل­ ها، معاون‌ فني‌ سازمان‌ جنگل­ هاي‌ ايران، مدير كل‌ مراتع‌ كشور، مدير عامل‌ سازمان‌ عمران‌ منطقه‌اي‌ گرگان‌ و رشت، معاون‌ فني‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ در امور جنگل‌ و‌ مرتع و خاك، معاون‌ فني‌ وزير كشاورزي‌، رئيس‌ سازمان‌ جنگل ­ها و مراتع‌ كشور. وي همچنين با فرهنگستان‌ علوم‌ و فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسي‌ همكاري داشته است.

دكتر محمدحسين‌ جزيره‌اي‌ علاوه‌ بر سفرهاي علمي به خارج‌ از كشور از جمله‌ آمريكا، اسپانيا و استراليا، كتاب­ هاي‌ متعددي را تأليف‌ و ترجمه‌ كرده‌ است. از جمله اين كتاب­ ها مي­ توان به آثار زير اشاره كرد:

انواع چوب و روش تهيۀ آنها در جنگل­ هاي كرانۀ درياي خزر  با همكاري محمد روانشاد،  اصول‌ سيلوي‌ كولتور، مونوگرافي گونه­ هاي آسيا، يادداشت­ هاي سفر اسپانيا،  شاه بلوط درخت جنگلي ايران، روش استحصال چوب در جنگل­ هاي كرانۀ درياي مازندران،  تقسيمات‌ جنگلي‌ ايران‌،  درخت‌ زبان‌ گنجشك‌ و پرورش‌ آن‌، جنگل‌ كاري‌ در خشكبوم‌ (كتاب‌ برگزيده‌ سال‌ 1380) و جنگل‌شناسي‌ زاگرس‌ (كتاب سال جمهوري اسلامي 1382).


 
 
 

بازگشت