از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

مجموعة مصاحبه با متخصصان کتابداری و اطلاع رسانیتاريخ درج خبر :


       
 ثريا قزل اياغ
 نوش آفرين انصاري

 دكتر عباس حري
 عبدالحسين حائري


ادارة آرشيو شفاهي (در حال حاضر گروه اطلاع­ رساني منابع ديداري شنيداري) سازمان اسناد و كتابخانة ملّي ايران در سال 1371، در مديريت خدمات آرشيوي تاسيس شد. مهم­ترين فعاليت اين اداره، انجام مصاحبه با شخصيت­ هايي بود كه به نحوي در تاريخ معاصر ايران، تاثيرگذار بودند. اين گروه تا كنون بيش از صدها مصاحبه با شخصيت­ هاي آگاه و مبرّز تاريخ معاصر را انجام داده است. مصاحبه­ هاي ضبط شده، در چهار گروه علمي، سياسي، فرهنگي و هنري انجام پذيرفته است.

شاخة مصاحبه­ هاي فرهنگي، موضوع­ هايي نظير: كتابداري و اطلاع­ رساني، الهيات، فلسفه، زبان و ادبيات فارسي، ادبيات كودكان، ترجمه و داستان­ نويسي را شامل مي­ گردد. در ادامه مجموعة مصاحبه با متخصّصين كتابداري و اطلاع ­رساني معرفي شده است.

مجموعه مصاحبه با متخصصان كتابداري شامل مصاحبه با شخصيت ­هايي نظير:

نوش ­آفرين انصاري، دكتر عباس حري، عبدالحسين حائري، محمود مرعشي ­نجفي، زهره قائني، ثريا قزل ­اياغ، فريدون بدره­ اي، پوري سلطاني، كامران فاني، مهين تفضلي و پريچهر اعتمادي است.

از جمله موضوع­ هاي مطرح شده در اين مصاحبه­ ها، مي­ توان به موارد زير اشاره كرد:

كتابخانه­ ها، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، نسخه ­شناسي، نسخه ­هاي خطي، حوزه علميه نجف، كتابخانه هاي مجالس مقنّنه، كتابخانه آيت­ الله مرعشي، كتابخانه ­ها، زنان محقق، فرهنگ عامه، ادبيات كودكان و نوجوانان، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، كتابداران، انجمن­ هاي كتابداران، كتابداري آمريكا، كتابداري اروپا، آموزش كتابداري، برنامه­ هاي درسي كتابداران، شوراي كتاب كودك، كتابخانة ملي ايران، فرهنگنامة كودكان و نوجوانان، مترجمان ايراني، دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، عبدالله حائري، عبدالكريم حائري، آقا بزرگ طهراني، شهاب ­الدين مرعشي­ نجفي، مهدي قائني، صمد بهرنگي، محمدهادي محمدي، مهدي آذريزدي، حسين قزل ­اياغ، توران ميرهادي، فضل­ الله مهتدي و عبدالله انوار.  

ضمناً مصاحبه­ هاي مذكور در اطاق اطلاع­ رساني تاريخ­ شفاهي، در تالار پژوهش اداره كل اطلاع ­رساني و ارتباطات، آمادة ارائه خدمات به عموم پژوهشگران علاقمند است.

 
 
 

بازگشت