از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

هفتمین کنفرانس زندگی نامه نویسی و زندگی نامه خود نوشتتاريخ درج خبر :


هفتمين بينال بين­ المللي مؤسسه زندگي­نامه­ نويسي و زندگي­نامة خود­نوشت دانشگاه ساسكس از 28 ژوئن 2010 تا 2 جولاي 2010 در برايتون انگليس برگزار مي ­شود. موضوع اين كنفرانس عبارت است از زندگي­نامه­ نويسي و جنبه ­هاي عمومي مسائل شخصي.[1]

در اين كنفرانس نانسي ميلر، سيدوني اسميت و الساندرو پورتلي سخنرانان اصلي خواهند بود.

در فراخوان اين كنفرانس چنين اعلام شده است:

مدرنيته متأخر بر روابط شخصي تمركز كرده است. فشارهاي ناشي از جهاني شدن و ديجتالي شدن و نيز توسعة ارتباطات جمعي و جنبش ­هاي اجتماعي نظير فمينيسم، پاي خانواده، احساسات و زندگي عاشقانه را به سياست­ هاي عمومي باز كرده است.

همزمان با اين ها، به دليل مشكلات روحي، مصرف زدگي و بحران هويت، حقوق و مسئوليت­ هاي عمومي تعاريف جديدي را پيدا كرده است؛ همچنان كه از تقابل مرزهاي ميان محدوده ­هاي عمومي و خصوصي، مدعيان جديدي از مالكيت و دعوي به وجود آمده است: از انجمن بزرگان براي عدالت خواهي گرفته تا هجوم به فيس بوك.

اين كنفرانس براساس اصطلاح لورن برانت با عنوان  جنبه­ هاي عمومي مسائل شخصي، با هدف تحقيق در اين حوزة جديد در ارتباط با زندگي­نامه­ نويسي و بازگويي داستان زندگي از طريق رسانه، انضباط و مسائل حرفه­اي برگزار مي­ شود.

سئوال­ هاي اين كنفرانس براي تهيه مقاله عبارت است از:

چگونه زندگي­نامه­ ها حقوق شهروندي، روابط مدني يا روابط ضد اجتماعي را پي­ريزي مي­ كنند؟ تاريخ زندگي چگونه در فعاليت­ هاي عمومي و مبارزة عمومي غير دولتي استفاده شده است؟ چگونه سازمان­ هاي دولتي از تاريخ زندگي و زندگي­نامه ­­نويسي استفاده كرده است؟

كداميك از امور شخصي بر اثر زندگي­نامه ­نويسي و داستان­ هاي زندگي آسان­تر شده­ اند؟

چگونه زندگي­نامه­ نويسي به داستان زندگي و تاريخ شفاهي ارتباط پيدا مي كند؟

چگونه زندگي­نامه ­نويسي و نوشتن داستان زندگي در امور مراقبتي و سرپرستي مانند پرورش، حرفة اجتماعي، بهداشت و تحصيل مشاركت نموده است؟

چه گفتمان­ هايي درباره مخاطره، دعوي، آسيب­ پذيري، حقوق و مسئوليت­ هاي اجتماعي در زندگي­نامه ­نويسي و موارد استفاده از آن، خود را آشكار كرده است؟

متعهدين زندگي­نامه­ نويسي و تاريخ زندگي چه تعاملي با فرهنگ درماني دارند؟

چگونه اقتصاد توليد و مصرف داستان زندگي و استفاده از آن، با ساختن جنبه­ هاي عمومي مسائل شخصي ارتباط پيدا كرده و چه كسي توليد كننده و چه كسي مصرف كننده آن است؟

به چه طريقي مي­ توانيم قواعد اخلاقي براي زندگي­نامه ­نويسي را با اين قواعد در تاريخ شفاهي و  تاريخ زندگي مقايسه كنيم؟ اين ها چگونه ماهيت جنبه ­هاي عمومي مسائل شخصي را كنترل مي­كنند؟

چگونه زندگي­نامه ­نويسي و تاريخ زندگي در آرشيو­هاي دولتي و خصوصي مشاركت مي كند؟

چگونه زندگي­نامه­ نويسي روابط ميان فرهنگي يا ميان زباني را مي­ سازد و يا به عكس مسدود مي­ كند؟

چه رابطه ­هاي مستمري  بين زندگي­نامه­ نويسي به عنوان زيبايي­شناسي از يك طرف و عمل اجتماعي از طرف ديگر وجود دارد؟ 

 

http://www.ohs.org.uk/events.php1. Life Writing and Intimate Publics  


 
 
 

بازگشت