از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

 چاپ کتاب مجموعه مقالات تاریخ شفاهیتاريخ درج خبر :


 

كتاب مجموعة مقالات نخستين همايش تاريخ شفاهي به چاپ رسيد. اين كتاب شامل مقاله­ هاي ارائه شده در نخستين همايش تاريخ شفاهي است كه در شانزدهم اسفند 1385 در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران برگزار شد.

نويسندگان مقاله­ها عبارتند از رحيم نيك­بخت، نورالدين حسين سنابادي، دكتر محمدحسن رازنهان، رحيم روحبخش، دكتر محسن خليلي، محمدرضا بختياري، احمد فرهادي، دكتر رضا مسعودي­نژاد، حميده غفوري، غلامرضا آذري خاكستر، نسيم خليلي، ابوالفضل حسن­آبادي، غلامرضا دركتانيان و زهرا طلايي. 


نخستين همايش تاريخ شفاهي در يك روز و در چهار بخش برگزار شده بود:
بخش اول با موضوع مباني تاريخ شفاهي و روش­هاي آن.
بخش دوم با موضوع بررسي جايگاه دانشگاهها در شناخت تاريخ شفاهي.
بخش سوم جنگ تحميلي.
بخش چهارم تجربياتي در زمينه تاريخ شفاهي.

اعضاي گروه علمي همايش عبارت بودند از دكتر سعيد رضايي شريف آبادي، دكتر علي اصغر سعيدي، دكتر ابوالفضل شكوري، دكتر مرتضي نورايي و آقاي مرتضي رسولي پور

 
 
 

بازگشت