از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

 برگزاری پنجمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی در آستان قدس رضویتاريخ درج خبر :
 پنجمين نشست تخصصي تاريخ شفاهي از سلسله نشست هاي تخصصي كه با همكاري گروه تاريخ دانشگاه اصفهان برگزار مي شود، در 15 اسفند 1387 در شهر مشهد مقدس، با موضوع روش شناسي و موضوع يابي مطالعات شهري در تاريخ شفاهي، توسط آستان قدس رضوي برگزار شد.                                                                                             
اين نشست با سخنراني آقاي محمد هادي زاهدي، رياست سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي آغاز شد. آنگاه ابوالفضل حسن آبادي به عنوان دبير همايش سخناني را ايراد كرد. پس از آن، طي  سه نشست  9 سخنراني ارائه شد.
 موضوع هاي اين سخنراني ها عبارت بودند از :
 نقش تاريخ شفاهي در حفظ هويت اماكن مذهبي توسط غلامرضا آذري خاكستر.
 اهميت تاريخ شفاهي در مستند سازي تاريخچة مؤسات تمدني توسط محمد نظر زاده.
  اهميت تاريخ شفاهي در مستند سازي موضوعات اجتماعي، توسط حسين سنابادي عزيز.
 كالبد شكافي موضوع در تاريخ شفاهي، توسط دكتر مرتضي نورايي.
 تاريخ شفاهي بوشهر، توسط قاسم ياحسيني.
 جايگاه تاريخ شفاهي در تداوم هويت شهري، توسط دكتر ابوالفضل رضوي.
 تاريخ شفاهي گروه ها و احزاب سياسي در بستر بافت شهري و نقطه اي، توسط محسن كاظمي.
 نقش تاريخ شفاهي در پيشينه شناسي و روند تكويني جمعيت ها، انجمن ها، احزاب و گروه ها توسط غلامرضا عزيزي.
 جايگاه تاريخ شفاهي در مستندسازي انجمن هاي سياسي مذهبي بانوان در مشهد توسط شكوه السادات سميعي .

اعضاي كميتة علمي اين نشست عبارت بودند از آقايان دكتر مرتضي نورايي، عليرضا كمري و مرتضي رسولي پور.
 
يادآور مي گردد نشست هاي اول تا سوم در دانشگاه اصفهان و نشست چهارم در حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي در تهران، در اسفند 86 برگزار شده بود.

 
 
 

بازگشت