از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

 

 مركز تاريخ شفاهي آرشيو ملي سنگاپور، در سال 1979 م. تأسيس شد.

اين مركز طي سال هاي متمادي خاطرات اجتماعي كساني را كه در جريان حوادث تاريخي قرار داشتند، ثبت و نگهداري كرده است.بخش تاريخ شفاهي آرشيو ملي سنگاپور با هدف جمع آوري و حفاظت از اطلاعات براي نسل هاي آينده، در مورد همه ابعاد زندگي و داستان هايي كه در اختيار برخي شخصيت هاست، با آنها با روش تاريخ شفاهي مصاحبه مي نمايد.

اين خاطرات به نحو جذاب و هوشمندانه اي، به نسخة رونوشتي ضميمه مي شود كه براي فهرست برداري و جستجو در اتاق آرشيو مرجع قابل دسترسي است. همچنين اين مركز، مداركي را كه واجد  موضوعاتي مرتبط با تاريخ سنگاپور باشد؛ از مؤسسه هاي معتبر خارج از كشور مانند كتابخانة انگليس، موزة جنگ امپراتوري (بريتانيا)، موزة جنگ استراليا و مؤسسه هاي معتبر ديگر تهيه مي كند.

از ديگر فعاليت هاي آن برگزاري كارگاه هاي آموزشي روش هاي استفاده از تاريخ شفاهي براي دانش آموزان  مدارس، سازمان ها و علاقمندان، است.  
در سيستم جستجوي پيشرفته، در وب گاه تاريخ شفاهي سنگاپور، شما مي توانيد از طريق جستجوي كليدواژة مورد نظر، به اطلاعات هر مصاحبه ـ نظير شمارة ثبت، عنوان پروژه، نام مصاحبه شونده، خلاصة مصاحبه، زبان و گويش مصاحبه، داشتن نسخة قابل استفاده، آزاد يا مشروط بودن استفاده از مصاحبه و نيز جستجوي اسناد و مدارك مرتبط ديگر كه حاوي  واژه مورد جستجو يا مترادف آن باشد، دست يابيد.
 
آدرس سايت مركز تاريخ شفاهي آرشيو ملي سنگاپور :
National Archives of Singapore Oral History Centreبازگشت
- مرکز تاریخ شفاهی آرشیو ملی سنگاپور Written By: leila zare
Date Posted: 1393/03/25
Number of Views: 748