از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

 برگزاری نشست اطلاع رسانی اسنادی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانتاريخ درج خبر :در نوزدهم ارديبهشت ماه سال جاري (1388) و در حاشية برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، سراي اهل قلم ميزبان نشست تخصصي اطلاع رساني اسنادي بود.
 
در اين نشست كه با حضور مهندس فريبا فرزام، مديركل اطلاع رساني و ارتباطات، غلامرضا عزيزي، معاون اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات، هما قاضي، رئيس گروه اطلاع رساني اسنادي و شفيقة نيك نفس، رئيس گروه اطلاع رساني منابع ديداري و شنيداري برگزار شد، روش هاي دسترسي به اسناد ملي و مجموعه هاي تاريخ شفاهي موجود در سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 
نيك نفس دربارة دسترسي به منابع تاريخ شفاهي گفت در سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران به راحتي مي توان به منابع حاصل از مصاحبه هاي تاريخ شفاهي دست يافت. شرط اوليه دسترسي به اين منابع تكميل فرم هاي استفاده از اين منابع در آرشيو ملي است. وي همچنين گفت كه مصاحبه هاي انجام شده همانند ساير اسناد ملي، تحت حمايت قوانين و ضوابط حاكم بر دسترسي به اسناد قرار دارد.از طرف ديگر  شرايط وضع شده توسط مصاحبه شوندگان نيز همانند قوانين فوق لازم الاجرا هستند.
 
در حال حاضر گروه اطلاع رساني منابع ديداري و شنيداري، از طريق مراجعة مستقيم پژوهشگران به اتاق اطلاع رساني تاريخ شفاهي، انتشار برخي خاطرات برگزيده از طريق وب گاه سازمان و آماده سازي برخي خاطرات براي چاپ، اطلاع رساني مصاحبه هاي تاريخ شفاهي را انجام مي دهد.

 
 
 

بازگشت