از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

 هر کس داستانی برای گفتن داردتاريخ درج خبر :
وب گاهي در انگليس به نام "يوركشاير من" (My Yorkshire)، مردم منطقة يوركشاير را تشويق مي كند كه در مشاركت با موزه هاي معين شده در اين ناحيه، داستاني واقعي از زندگي خود را به صورت صوتي يا تصويري ضبط كنند و از طريق اين وب گاه در اختيار عموم قرار دهند. طراحان اين وب گاه اعتقاد دارند كه اين كار، تركيب هنر باستاني روايت گري با فن آوري جديد چند رسانه اي است.
در بخشي از اين وب گاه آمده است كه تاريخ شفاهي، ضبط خاطرات مردم با هدف جمع آوري تاريخ خانوادگي است.
اين اقدام تحت نظارت انجمن تاريخ شفاهي ـ كه انجمني ملي در انگليس است ـ صورت مي گيرد. همچنين ده موزه در منطقة يوركشاير با اين طرح همكاري دارند. هر موزه افراد مرتبط با خود را هدايت و راهنمايي مي كند. اين ده موزه با يكديگر توافق كرده اند كه مجموعه هاي جمع آوري شده را در اختيار عموم قرار دهند و از نگهداري آنها در قفسه ها و رها كردن آنها اجتناب نمايند.
در اين وب گاه، خاطرات ساكنين اين منطقه با صداي خودشان قابل شنيدن و يا ديدن است. هر خاطره در سه پرونده صوتي، تصويري و عكس، دسته بندي مي شود. برخي از موضوع هايي كه مردم در مورد آنها صحبت كرده اند، عبارت است از مبارزه، جامعه، خانواده، حيوانات خانگي، زندگي ورزشي، زندگي شغلي، زندگي شهري، سنت و فرهنگ و بهداشت.
مدت اين خاطرات بين 1 تا 5 دقيقه است.
www.myyorkshire.org    
 

 
 
 

بازگشت