از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
آرشيو صدا ، جنگ خبري تاريخ شفاهي

 

صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي، جايگزين صداي ماندگار است كه در گروه اطلاع رساني منابع ديداري و شنيداري اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد ملي تهيه شده است. هدف ازفراهم ساختن مجموعه خبري صدا، اطلاع رساني در زمينه اخبار و رويدادهاي تاريخ شفاهي در سال 1388 در ايران و جهان است.

صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي كه در سال 1388 دوازده شماره تهيه و به علاقمندان تاريخ شفاهي ارائه شد، در سال 1389 با تغييراتي در محتوا و تعداد عرضه مي گردد. 

در سري جديد صدا كه در چهار شماره ارائه مي شود، بخش «آشنايي با مؤسسه ها» به معرفي وبلاگ هاي تاريخ شفاهي اختصاص پيدا كرده و بخش «يادآور» نيز كه به تاريخ تولد و يا فوت مصاحبه شوندگان تاريخ شفاهي اختصاص داشت، به بخش «ياد كودكي» تغيير پيدا كرده است. «ياد كودكي» خاطرات شخصيت ها از دوران كودكي خود است كه در مصاحبه با گروه تاريخ شفاهي درسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بيان داشته اند. ساير بخش هاي اين جنگ حبري به روال سابق تهيه و عرضه مي گردد

هدف از تهيه اين مجموعه اطلاع رساني اخبار و رويدادهاي مربوط به تاريخ­ شفاهي و ارائه برخي اطلاعات مفيد ديگر در اين زمينه است.