از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

معرفي كتاب «انقلاب فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران»

پيروزي انقلاب اسلامي تحولات شگرف و بنيادي در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در پي داشت كه انقلاب فرهنگي در حوزه آموزش و دانشگاه از جمله اين تحولات است كه به دليل ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي امري اجتناب ناپذير بود. اوضاع نابسامان دانشگاه‌ها و گرفتار شدن آنان در منازعات سياسي احزاب و گروه‌ها و دور افتادن از وظيفه اصلي خود كه همان آموزش بود، به دغدغه‌‌اي براي مسئولان نظام تبديل شد. از اين رو براي حل اساسي موضوع با حكم امام خميني انقلاب فرهنگي آغاز و ستادي به نام «ستاد انقلاب فرهنگي» تشكيل شد.
كتاب «انقلاب فرهنگي در جمهوري اسلامي» پژوهشي در راستاي بررسي و تشريح ابعاد، پيامدها و نتايج اين رخداد محسوب مي‌شود و در سه بخش به بررسي و تبيين مسأله پرداخته است.
بيان و شرح مباحث نظري و تاريخي انقلاب فرهنگي، شرايط و زمينه‌هاي وقوع آن مباحث آغازين كتاب را تشكيل مي‌دهد. سپس به روند تعليم و تربيت در ميان ايرانيان در ادوار مختلف تاريخي پرداخته شده است. همچنين اين پديده از جنبه تاريخي نيز در انقلاب‌هاي چين و كوبا مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي آموزش عالي در ايران و تاريخچه، اهداف، اركان، نحوه تشكيل دانشگاه تهران و دانشگاه‌هاي ساير شهرستان‌ها و تشكيلات وزارت علوم مباحث بعدي كتاب هستند.
در ادامه مطالب، زمينه‌ها و علل وقوع انقلاب فرهنگي در قالب علل دور و نزديك و در دو مقطع زماني يعني از آغاز آموزش عالي نوين در ايران تا وقوع انقلاب اسلامي و از پيروزي انقلاب اسلامي تا اعلام انقلاب فرهنگي مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته است. در اين ميان مسائل و موضوعاتي چون دانشجويان اعزامي به خارج و دانشجويان داخل كشور، مسائل مربوط به هيئت علمي و دانشگاه‌ها، رشته‌ها و برنامه‌هاي درسي، مديريت دانشگاه‌ها و فضاي حاكم بر آنها به عنوان علل دور، و وضعيت و اركان تشكيل دهنده دانشگاه‌ها در سال 1357-1358 و تحولات آنها در ابتداي سال 1359 تا اعلام انقلاب فرهنگي، به عنوان علل نزديك مورد نقد و بررسي قرار گرفته‌اند. بنابر نظر و يافته هاي نويسنده در كل كمبودها و نارسايي‌هايي كه آموزش عالي ايران بدان مبتلا و دست به گريبان بود، زمينه‌ساز انقلاب فرهنگي بودند.
پيامدهاي انقلاب فرهنگي در آموزش عالي، مبحث بعدي را تشكيل مي‌دهد كه در آن به ستاد انقلاب فرهنگي، پيامدهاي ساختاري آن، اهداف و مسئوليت‌ها، تشكيلات، كميته و شوراها و پيامدهاي اقدامات آن از ابتدا تا تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد كنكاش و بررسي قرار گرفته‌اند. در گفتاري ديگر نيز به روند و دلائل شكل‌گيري شوراي انقلاب فرهنگي، تشكيلات، اهداف و عمكرد و پيامدهاي اقدامات آن، پرداخته شده است. در پايان بخش‌ها نيز مؤلف به نتيجه گيري از مباحث پرداخته است.
كتاب «انقلاب فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران» تأليف ناهيد روشن نهاد را انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي در 271 صفحه منتشر كرده است.