از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

مرتضي مطهري، فرزند شيخ محمد حسين، در دوازدهم بهمن سال 1298 (دوازدهم جمادي الاولي سال 1338 ق.) در قرية فريمان، ديده به جهان گشود. پس از فراگيري تحصيلات مقدماتي، راهي مشهد شد و مدت پنج سال به فراگيري علوم و معارف ديني پرداخت. در سال 1316 براي فراگيري بيشتر علوم ديني، عازم قم شد و در محضر اساتيد مبرزي چون امام خميني، آيت الله بروجردي، حاج ميرزا علي‌آقا شيرازي، ميرزا مهدي آشتياني، علامه محمد حسين طباطبايي، آيت الله سيد محمد محقق داماد و آيت الله سيد احمد خوانساري، به يادگيري علوم و معارف اسلامي همت گماشت. ايشان در كنار فراگيري علوم حوزوي از مسائل سياسي روز آگاه بود و سعي مي‌كرد با حضور فعال و زنده در بطن امور سياسي، از آنها فاصله نگيرد. استاد مطهري در سال 1331 از چهره‌هاي شناخته شدة حوزه بود. وي پس از سال‌ها فراگيري علوم حوزوي به تهران رفت و همچنان با تلاشي خستگي ناپذير فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي خود را دنبال كرد. در سال 1334 فعاليت خود را در دانشكدة الهيات و معارف آغاز كرد. با شروع نهضت امام خميني، استاد مطهري نيز به پيروي از استاد و مراد خويش به خيل مبارزان پيوست و با فعاليت‌هاي هدفمند خود، نقش مهمي در آشنايي نسل جوان با مكتب اسلام راستين و هدايت جامعة آن روز و زمينة سازي براي پيروزي انقلاب اسلامي ايفا كرد. با پيروزي انقلاب اسلامي، دشمنان داخلي كه به موقعيت و جايگاه ويژه استاد در نزد امام آگاه بودند و از طرفي وجود اين متفكر بزرگ را عاملي براي تثبيت بيشتر و رواج انديشه‌هاي اسلام ناب و حافظ بزرگ نظام نوپاي جمهوري اسلامي مي‌دانستند، در شب يازدهم ارديبهشت 1359 ايشان را به شهادت رساندند.
كتاب «استاد شهيد به روايت اسناد» كوششي ارزشمند در راستاي معرفي ابعاد مختلف زندگاني اين عالم مجاهد بر پاية اسناد و منابع معتبر تاريخي مي‌باشد و در دو بخش مقدمه يا مدخل پژوهشي و اسناد تدوين شده است.
در بخش مدخل پژوهشي، زندگي، شخصيت، فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و افكار و آثار استاد، فعاليت در حسينية ارشاد، دلائل استعفا از آنجا و جمع آوري كمك توسط ايشان براي مردم فلسطين، بر پاية اسناد، خاطرات و منابع ديگر، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
در بخش دوم نيز 234 سند مربوط به زندگي و فعاليت‌هاي سياسي و علمي استاد شهيد مرتضي مطهري در محدودة زماني سالهاي 1339 تا 1357 آمده است. شايان ذكر است سندهاي اين بخش همگي بازنويسي شده‌اند.
در قسمت‌هاي پاياني نيز گاهشمار و نمونه‌هايي از تصوير اسناد آمده است.
چاپ دوم «كتاب استاد شهيد به روايت اسناد»، تدوين علي كردي را انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي در سال 1383 و در 383 صفحه به منتشر كرده است.