از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

معرفي كتاب «طبس: مصداقي بر سورة فيل» ترجمه و تنظيم دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، توسط مركز نشر اسناد لانة جاسوسي آمريكا
انقلاب اسلامي ملت ايران از بدو پيدايش و پيروزي تا به امروز، همواره توطئه‌هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است. تجاوز نظامي آمريكا در صحراي طبس كه به منظور آزاد سازي گروگانهايش صورت گرفت و نتيجه‌اي جز شكست خفت‌ بار براي دولت مردان آمريكا در پي نداشت، از جملة آنهاست.
نظر به اهميت اين رخداد، تاكنون دربارة وقايع و بازتاب‌هاي مختلف آن كتاب‌هاي متعددي به رشتة تحرير درآمده است كه هر يك از زاويه‌اي خاص به كنكاش و بررسي آن پرداخته‌اند. كتاب «طبس مصداقي بر سورة فيل» نمونه‌اي از اين گونه آثار است كه به همت دانشجويان مسلمان پيرو خط امام به رشتة تحرير در آمده است. تدوين‌گران اثر بر آن بوده‌اند كه با بهره‌گيري از اسناد موثق و معتبر و از نگاهي نو، ابعاد مختلف توطئه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند.
مباحث محوري چون زمينه‌هاي تجاوز نظامي آمريكا در صحراي طبس، اهداف و انگيزه‌هاي تجاوز و نتايج و طرح سوالاتي كه تاكنون بي‌جواب مانده، چهار چوپ كلي مباحث كتاب را تشكيل مي‌دهد.
كتاب شامل سه بخش است. در بخش اول، افراد و گروههاي زمينه‌ساز اين توطئه و اقدامات آنان در قبل و بعد از شكست مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در بخش دوم، به انعكاس اخبار و پيامدهاي شكست اين حمله در مطبوعات و رسانه‌هاي جهان، پرداخته شده است. در بخش سوم با بررسي و تجريه و تحليل اسناد به جا مانده از بقاياي هليكوپترهاي متجاوز دشمن، نحوة آغاز عمليات، روند اجرا و مراحل مختلف آن تشريح گرديده است و در اين ميان ادوات نظامي مورد استفاده، نقشه‌ها، برنامه‌ها، عكس‌ها، عوامل، اسناد سري، مسيرهاي عمليات، آرايش نظامي نيروهاي آنان در منطقه، كانال‌هاي ارتباطي، اسم و كدهاي رمز و اسامي نيروها معرفي و مورد بررسي قرار گرفته‌ است.
تصاويري مربوط به اين واقعه نيز در آخر كتاب آمده است.
كتاب «طبس: مصداقي بر سورة فيل» ترجمه و تنظيم دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، توسط مركز نشر اسناد لانة جاسوسي آمريكا در 191 صفحه در سال 1370 به چاپ رسيده است.