از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

شهر و شهرنشيني از نماد‌هاي رونق و پيشرفت تمدني محسوب مي‌شود. سرزمين كهن ايران نيز با تمدن چند هزار ساله داراي شهرهاي بسياري بوده كه برخي از آنها در كوران حوادث تاريخي يا بلاياي طبيعي از بين رفته و برخي ديگر احيا و بازسازي شده و به حيات خود ادامه داده است. نكتة جالب توجه دربارة شهرها تغيير نام آنها در ادوار مختلف به دلايل گوناگون از جمله تحولات زباني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. نظر به اهميت اين موضوع پژوهش پيرامون نام شهرهاي ايران كوشش و جستجويي ارزشمند در راستاي آشنايي ايرانيان با مراكز فرهنگ و تمدن خود محسوب‌ مي‌شود.
كتاب «پژوهش در نام شهرهاي ايران» نوشتة ايرج افشار سيستاني حاصل سالها بررسي و پژوهش كتابخانه‌اي و ميداني با بهره‌گيري از روش‌هاي علمي است كه نويسنده با غور و ژرف‌انديشي در منابع معتبر تاريخي و جغرافيايي رومي، يوناني و اسلامي به آشكار ساختن بخشي از گذشتة تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و سياسي شهرهاي ايران پرداخته است.
نويسنده ابتدا در مبحثي كوتاه و با نگاهي گذرا به جايگاه جغرافيايي ايران در جهان، به خاستگاه ايرانيان و ريشه‌يابي نام ايران اشاره كرده اما مبحث اصلي كتاب همچنان كه از عنوانش بر مي‌آيد پيرامون نام شهرهاي ايران است كه در اين ميان نويسنده بر اساس حروف الفبا 241 شهر ايران امروز را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است.
بدين منظور مولف ابتدا موقعيت و طول و عرض جغرافيايي هر شهر را بيان كرده و در ادامه با بهره‌گيري از منابع و متون معتبر تاريخي و جغرافيايي به ريشه‌يابي اسم، دلايل نام گذاري و تغييرات آن و برخي تحولات سياسي اجتماعي آن شهر در ادوار مختلف تاريخي پرداخته است. همچنين مولف براي معرفي آداب و رسوم، مردم‌شناسي، بناهاي تاريخي، صنعت و طبيعت برخي از شهرها، از تصاوير بهره جسته است.
با ديد كلي، اين كتاب پاسخگوي احتياج اولية پژوهشگران و علاقمنداني است كه مي‌خواهند دربارة علل نام گذاري شهرها اطلاعاتي به دست آورند.
كتاب «پژوهش در نام شهرهاي ايران» نوشتة ايرج افشار سيستاني را انتشارات روزنه در 654 صفحه در سال 1378 به چاپ رسانده است.