از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

كتاب «پژوهشي بر فعاليت‌هاي انجمن تبليغي كليسا c.m.s در دورة قاجاريه» تاليف صفورا برومند، در سه بخش اصلي شامل بخش مقدماتي، اول و دوم با انگيزة بررسي علل و نتايج حضور انجمن تبليغي كليسا در ايران تاليف شده است. نويسنده در اين پژوهش از منابع و اسناد موسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران و مراكز تحقيقاتي امور تبليغي در هندوستان مانند گوآ و مركز انجمن تبليغي كليسا در لندن بهره گرفته است.
در بخش مقدماتي با عنوان «مسيحيت و تبليغ آن در ايران و جهان»، ابتدا واژه‌ها و اصطلاحات خاص مبلغان كه برخي از آنها به زبان فارسي راه يافته، معرفي و موارد استعمال آنها بيان شده است. سپس تاريخچة تبليغ در اديان اسلام، يهود و مسيحيت بيان شده و در ادامه سير گسترش مسيحيت در ايران از پيدايش تا قرن سيزدهم قمري (نوزدهم ميلادي) مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش اول كتاب به فعاليت‌هاي نخستين مبلغان پروتستان در ايران اختصاص دارد و در آن روند تبليغ اين آيين در ايران تا قرن سيزدهم قمري بيان شده است و در ادامه چهره‌ها‌ي شاخص مبلغ مذهب پروتستان در ايران قرن سيزدهم معرفي گرديده‌اند.
عنوان بخش دوم كتاب، «انجمن تبليغي كليسا يا c.m.s در ايران دورة قاجاريه» است. در اين بخش در قالب سيزده فصل به مسائل و مباحثي چون چگونگي شكل‌گيري و نحوة آغاز فعاليت اين انجمن در ايران؛ پايگاه‌ها و فعاليت‌هاي مذهبي؛ آموزشي و پزشكي انجمن در دورة قاجاريه در مراكزي چون جلفا، اصفهان، كرمان، يزد و شيراز؛ جايگاه و نقش مبلغان مذهبي زن در هيئت‌هاي انجمن؛ مواضع و واكنش اقشار مختلف جامعة ايران به خصوص علما در برابر فعاليت‌هاي انجمن؛ روش چاپ و نشر كتب مذهبي و غير مذهبي در انجمن؛ بهره‌گيري انجمن از شرايط و مشكلات جامعة ايران براي پيشبرد اهدافش؛ تلاش انجمن براي تبليغ ميان عشاير غرب و جنوب غرب ايران به‌خصوص بختياري‌ها و قشقايي‌ها؛ تلاش انجمن براي ايجاد ارتباط با حاكمان قاجاري و نتايج آن؛ مناسبات انجمن با دولت انگلستان و اقدامات آن دولت در حمايت از انجمن براي پيشبرد اهداف استعماري خود و گرفتاري‌ها و مشكلات مبلغان انجمن در آشفتگي‌هاي سال‌هاي پاياني دورة قاجار و زمان جنگ جهاني اول، پرداخته شده است.
شايان ذكر است مولف در پايان هر بخش اقدام به نتيجه‌گيري از مباحث كرده است.
كتاب «پژوهشي بر فعاليت انجمن تبليغي كليساc.m.s در دورة قاجاريه» تاليف صفورا برومند را انتشارات موسسة مطالعات تاريخ معاصر در 303 صفحه در سال 1380 به چاپ رسانده است.