از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

گزارش شهرباني شهر كرد از ايراد سخنراني بوسيله آقاي فلسفي در مسجد آن شهر

 

شماره سند: 291003688                                    تاريخ: 1345ش