از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

خاطراتي از انقلاب اسلامي ايران با تاريخ شفاهي

فعاليت جامعه روحانيت مبارز در انقلاب اسلامي

مصاحبه با حضرت آيت الله عباسعلي عميد زنجاني نماينده مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

مصاحبه كننده : مصاحبه كننده: شفيقه نيك نفس                     تاريخ مصاحبه: 12/7/72              محل مصاحبه: تهران

محور بعدي در مورد فعاليتهاي جامعه روحانيت مبارز قبل از پيروزي انقلاب (است.) البته اين در اسناد ما ثبت است. گوياترين سند در اين زمينه، جرايد آن زمان است. جامعه روحانيت جلسات مخفيانه مستمري داشت، جلسات بسيار بود، جلسات كاملاً كنترل مي شد و دم در افرادي بودند كه اطلاع مي دادند.

ـ جلسات كجا تشكيل مي شد؟
ـ مختلف. در خانه ها تشكيل مي شد. در اين جلسات مرحوم شهيد مطهري، مرحوم شهيد بهشتي گرداننده هاي اصلي جامعه روحانيت مبارز بودند و تمامي حركتها از جلسات جامعه روحانيت نشأت مي گرفت. من اشاره مي كنم به راهپيمايي عيد فطر، راهپيمايي عاشورا، راهپيمايي تاسوعا، راهپيمايي اربعين و همين هفده شهريور. اطلاعيه هايي كه داده مي شد، به صورت غير مستقيم و سپس بعد از پيروزي انقلاب (من پيروزي رسمي را نمي گويم، همان كه مردم ديگر كارها در دستشان بود و جرايد هم به انقلاب پيوسته بودند) هم باز اطلاعيه هاي جامعه روحانيت هميشه جمعيت ها و راهپيمائيها را هدايت مي كرد. من يك خاطره از زماني كه حضرت امام در پاريس بودند دارم. [زماني كه] جامعه روحانيت فعالانه با مسائل برخورد مي كرد و در صحنه كاملاً حضور داشت و جريانها را هدايت مي كرد، در يكي از تماسهايي كه جامعه روحانيت با حضرت امام داشت (كه معمولاً اين تلفنها را مرحوم شهيد مطهري انجام مي دادند)، حضرت امام اظهار تمايل كرده بودند كه اگر مي توانيد، آقاي طالقاني را هم با خودتان همراه كنيد. يعني فعاليت آقاي طالقاني هم در همان چهارچوب جامعه روحانيت باشد، براي اينكه روحاني است و مبارز.
ـ تا آن تاريخ هماهنگي نبوده؟
ـ مستقل كار مي كردند. مي دانيد كه آقاي طالقاني جزء نهضت آزادي بودند و تشكيلات نهضت آزادي جدا بود و فعاليت جدا داشتند، ولي شايد اين ادعا نباشد، اين يك واقعيت تاريخي باشد كه نهضت آزادي در به هيجان درآوردن و هدايت كردن ميليوني مردم نقشي نداشت، اين جامعه روحانيت بود كه دقيقاً اعلاميه مي داد كه فلان روز .... حتي من يادم هست كه يك بار روز اعلاميه جامعه روحانيت دعوت كرده بود، همان روز (مردم آمده بودند.) البته اينها هماهنگي مي شد كه (آن زمان اختلاف در بين نبود) يك چنين شكافي بوجود نيايد. ولي اصولاً آقاي طالقاني عضو نهضت آزادي بودند. و اشاره اي از طرف امام شد كه آقاي طالقاني هم در همين مسير قرار بگيرند كه دوگانگي بوجود نيايد. در جلسات جامعه روحانيت مطرح شد و اتفاقاً من را مأمور كردند كه با آقاي طالقاني تماس بگيرم و اين جريان را با ايشان در ميان بگذارم. روزهايي بود كه سر آقاي طالقاني خيلي شلوغ بود و خانه ايشان هاله اي از اجتماعات مردمي بود. اگر شنيده باشيد، يك بار هم هليكوپتر ارتشي تا بالاي سر مردم، براي ترساندن مردم و براي متفرق كردن مردم از دور خانه آقاي طالقاني آمد. ما هرچي خواستيم تماس بگيريم، ديديم امكان تماس مستقيم نيست، به تلفن متوسل شديم. من تلفن كردم ايشان گوشي را برداشتند خودم را معرفي كردم، گفتم پيامي از دوستان در جامعه روحانيت دارم كه حضرت عالي در جلسات جامعه روحانيت شركت بكنيد تا از فكر شما استفاده بشود، بالاخره شما روحاني هستيد و تشكيلات هم تشكيلات روحاني است.متأسفانه آقاي طالقاني گفتند كه من در نهضت آزادي مسئوليت دارم، تعهد دارم و نمي توانم خلاف تعهدم در دو جا فعاليت كنم. فعاليتم آنجاست، فرقي نمي كند، به موازات هم داريم كار مي كنيم، فرقي نمي كند من آنجا باشم يا اينجا، هدف يكي است و روش هم يكي. الان همه ما در صدد هستيم كه باز مانده تفاله ها از بين برود و يك نظام اسلامي استقرار پيدا كند. هدفمان يكي است. امام هم به عنوان رهبر براي همه ما مورد قبول است. ..