از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

وقوع كودتاي 1299 ش. و كودتاي 28 مرداد 1332 نشان از نقش مهم و تاثيرگذار نظاميان در شكل‌گيري و تثبيت رژيم پهلوي دارد. محمدرضا شاه در دوران حكومت خود در تقويت نقش و قدرت نظاميان و مجهز كردن ارتش به انواع سلاح و تجهزات غربي و بويژه امريكايي، هزينه‌هاي هنگفتي صرف كرد چرا كه دوام قدرت خود را متكي بر يك ارتش قوي و مطيع مي‌دانست. اما با اوج‌گيري انقلاب اسلامي و در حالي كه شاه و حاميانش براي جلوگيري از سرنگوني رژيم در صدد كودتاي نظامي بودند، بدنة اصلي ارتش با پشت كردن به رژيم پهلوي به خيل عظيم ملت پيوست و راه را براي پيروزي انقلاب اسلامي هموار كرد.
بررسي نقش و جايگاه اين نيرو در حوادث و تحولات انقلاب اسلامي و چگونگي پيوستن و همراهي آنان با امام خميني(ره) و سيل خروشان ملت از موضوعات مهم و جذاب در زمينة تاريخ شفاهي به شمار مي‌آيد. در اين خصوص «تاريخ شفاهي ارتش در انقلاب اسلامي» اثري ارزشمند به شمار مي‌رود كه هدف از تدوين آن بيان دلائل و چگونگي پيوستن ارتش به انقلاب اسلامي به شيوة تاريخ شفاهي از زبان ارتشياني است كه خود از نزديك شاهد اين دگرگوني و حوادث و تحولات مربوط به آن بوده‌اند.
كتاب شامل مقدمه، پيشگفتار و هشت فصلِ ارتش پهلوي در يك نگاه كلي، موقعيت ارتش قبل از 1357، موضع ارتش در قبال وقايع مهم سال‌هاي 56-57، استراتژي انقلابيون در برابر ارتش، ارتش و مذهب، ارتش در سراشيبي سقوط، ارتش همراه مردم و بازسازي ارتش است.
تدوين‌گر اثر در فصول مختلف كتاب در راستاي تشريح فصول مذكور و بحث و بررسي پيرامون تحولات و حوادث، مباحثي چون پايگاه اجتماعي نظاميان، رابطة ارتش با مردم و شاه، واقعة دي ماه 1356، فتواي امام خميني دربارة شكستن سوگند نظاميان، حكومت نظامي، واقعة 17 شهريور، تاثير خروج شاه بر نظاميان، وقايع روزهاي 21 و 22 بهمن، استراتژي گل و شيريني، شعارهاي احساسي و حماسي، روحية شهادت طلبي، استراتژي تهديد و ترور، تاثير مراجع و روحانيون بر نظاميان، امام و ارتش، خطاي استراتژيك شاه، فرار نظاميان از محل خدمت، پيوستن همافران به انقلاب، ماموريت هايزر، تاثير ورود امام بر نظاميان و اعلان بي طرفي ارتش را با بهره‌گيري از مصاحبه‌هاي تاريخ شفاهي و برخي خاطرات چاپ شده مورد بحث و بررسي قرار داده است.
در واقع مي‌توان گفت تدوين‌گر كتاب بر آن بوده كه به اثبات اين موضوع بپردازد كه علي رغم تبليغات و سرمايه گذاري رژيم پهلوي بر روي ارتش، به دليل آنكه ارتش نيز جزيي از ملت و برخاسته از جامعة مذهبي ايران بود، به جزء عده‌اي اندك كه از امتيازات ويژه‌اي برخوردار بودند و در مواقع لزوم براي حفظ منافع دستور كشتار ملت را صادر مي‌كردند، بدنة اصلي ارتش در موقع حساس انتخاب ميان ملت و رژيم، به انقلاب پيوست و در اين بازگشت، اتخاذ استراتژي درست توسط امام خميني و انقلابيون و همچنين نفوذ كلام امام خميني و ساير مراجع در ميان ارتش و اشتباه هاي محمدرضاشاه به تسريع اين روند و انتخاب كمك كرد.
در پديد آمدن كتاب، تدوين‌گر از 13 مصاحبه بهره‌گيري كرده كه 9 مورد آن توسط تدوين‌گر انجام شده و چهار مورد ديگر در آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي بوده است. همچنين يك سري اسناد و تصاوير پيرامون موضوع به آخر كتاب ضميمه شده است.
كتاب «تاريخ شفاهي ارتش در انقلاب اسلامي» تدوين حشمت الله عزيري را انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي در 286 صفحه به چاپ رسانده است.