از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

گزيده مصاحبه با دكتر محمدحسين جزيره اي
" جنگل شناس "
(قسمت دوم)

 

 

    مصاحبه كننده: پيمانه صالحي                                                                           تاريخ مصاحبه:6/5/1382

ـ لطف بفرمائيد از بيوگرافي خود بفرمائيد، از سال و محل تولد، خانواده و تحصيلاتتان؟
ـ بنده محمدحسين جزيره اي، متولد سال 1301 در بندر انزلي هستم. دوران تحصيلات ابتدايي و متوسطه ام در همين شهرستان انجام شد. آن وقتها كه ما مشغول تحصيل بوديم، در كشور فقط دو رشته وجود داشت: يكي رشته علمي و يكي هم رشته ادبي. به هر حال تحصيلات من در رشته علمي در سال 1320 خاتمه پيدا كرد. آن موقع كشور به خاطر جنگ جهاني دوم تحت اشغال بود و در نتيجه ما براي شركت در امتحانات ورودي و اسم نويسي در دانشگاهها با مشكل مواجه بوديم و ارتباطاتمان تا حد زيادي قطع شده بود. من علاقمند بودم در رشتة پزشكي درس بخوانم، ولي نتوانستم خودم را به موقع به دانشكدة پزشكي كه در تهران بود [برسانم]. بنابراين مدتي بلاتكليف بودم تا اينكه خبردار شدم دانشكدة كشاورزي كرج كه به وسيلة دولت اداره مي شد و شبانه روزي بود، دانشجو مي پذيرد. به لحاظ امنيت و زندگي والدينم موافقت كردند كه من در اين دانشكده مشغول تحصيل بشوم.
البته سال تحصيلي تقريباً شروع شده بود ولي بالاخره من در آنجا ثبت نام كرده و ادامه تحصيل دادم. آن موقع دورة تحصيل در مقطع ليسانس سه سال بود كه بعد از سه سال تحصيلاتم در آنجا به پايان رسيد و آمادة كار شدم. بعد يكي از اساتيد ما كه در وزارت كشاورزي آن وقت رئيس ادارة كل جنگلها بود، از من دعوت كرد كه در آن ادارة كل استخدام و مشغول به كار بشوم. من هم پذيرفتم و از شهريور ماه 1323 تا فروردين ماه 1359، بلاانقطاع در دستگاه دولت مشغول به كار شدم. از اين مدت كه بالغ بر سي و شش سال مي شود، من عمدتاً در وزارت كشاورزي مشغول به كار بودم و در رشتة جنگل كار كردم. منتها ده سال پس از اشتغال در رشتة جنگل كه اكثراً در شمال كشور انجام شد، احساس كردم كه اگر بخواهم وظيفة خود را به خوبي انجام بدهم و در عين حال خدمتي هم به مملكت كرده باشم، با آن معلومات محدودي كه در دانشكدة كشاورزي كرج در رشتة جنگل كسب كرده ام، قادر به خدمت قابل توجهي نخواهم بود و مي بايست تحصيلات مفصل تري در اين زمينه انجام بدهم، اين بود كه به درخواست شخصي خودم و با موافقت دولت در رشتة جنگل و آب در انستيتو آگرونوميك ژامبلو در كشور بلژيك ثبت نام كردم و در مدت 27 ماه موفق شدم كه فوق ليسانس خودم را از آن انستيتو بگيرم. به اين ترتيب مجدداً به ايران بازگشتم و در رشتة تخصصي خودم به كار مشغول شدم و چون علاقمند بودم تا جايي كه ممكن است رشتة تخصصي ام را عميق تر و گسترده تر ياد بگيرم، اين بود كه در مقطع دكترا نيز در همان انستيتو آگرونوميك بلژيك ثبت نام كردم و در رشتة جنگل و آب دكترا گرفتم. با اين معلومات در تشكيلات جنگلباني ايران مشغول به كار شدم و مدارج شغلي ام را پله به پله طي كردم. به اين ترتيب اولين سمت من در تشكيلات جنگلباني كشور رياست شعبه جنگلباني لاهيجان بود. بعد در ساير نقاط يعني رودبار و قسمتهاي ديگر كشور كار كردم و مدتي هم در تهران بودم و مجدداً براي احراز سمت بالاتر به گيلان بازگشتم. ابتدا به معاونت فني سازمان جنگلها و مراتع كشور و بعد به سمت معاونت فني وزارت منابع طبيعي در امور جنگلها، خاك و مرتع منصوب شدم. بعد از انقلاب هم از من دعوت شد كه معاونت وزارت كشاورزي و رياست سازمان جنگل ها و مراتع كشور را بپذيرم كه پذيرفتم و مدتي هم در اين سمت خدمت كردم و اوايل سال 1359 به طوري كه عرض كردم، به درخواست شخصي خودم بازنشسته شدم، البته گفتني است كه در طول اين مدت يك بار هم به درخواست سازمان برنامه و بودجة آن زمان به گرگان رفتم. چون يك سازمان عمران منطقه اي در آنجا تشكيل شده بود و با توجه به جنگلي بودن منطقة گرگان مدتي در آنجا براي برنامه ريزي عمراني منطقه خدمت كردم.

در سال 1335 از من خواسته شد كه در دانشكدة منابع طبيعي كرج در رشتة جنگل تدريس بكنم كه اين كار صورت گرفت و بنابراين براي دانشجويان كتابهايي تهيه كردم. اولين كتابم جنگل شناسي بود كه دو قسمت آن را به نام هاي: جنگل كاري و حمايت از جنگل تهيه كردم. بعدها كتابهاي ديگري هم نوشتم كه منتشر شد. بعد از انقلاب هم به درخواست دانشگاه تهران در موضوعي كه تا به حال به آن موضوع پرداخته نشده بود كتابي بنام «جنگل كاري درخشكبوم» نوشتم كه كتاب برگزيدة سال 1380 شد و مفتخر به دريافت جايزه از دست رياست جمهوري شدم. از فروردين سال 1359 كه بازنشسته شدم، به فعاليتهاي علمي در زمينه نگارش و رسيدگي به مقالات و پايان نامه هاي دانشجويان اشتغال داشتم كه در اين فاصله سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران از من براي همكاري دعوت كرد. اين بود كه از مهرماه سال 1363 به مدت شش سال و نيم با آن سازمان، ابتدا به عنوان مشاور و سپس بعنوان عضو هيئت تحريريه مجلة پژوهش در علم و صنعت همكاري كردم و سپس مدتي به درخواست سازمان جنگلها و مراتع كشور به عنوان مشاور در آنجا كار كردم.
در طول سالهاي پس از انقلاب تا كنون، به درخواست دانشگاه هاي مختلف با آنها همكاري كرده ام. ابتدا براي تدريس به دانشكدة منابع طبيعي گرگان و بعد هم به دانشكدة منابع طبيعي نور و سپس به دانشكدة منابع طبيعي كرج [رفتم] كه هنوز هم اين همكاري ها ادامه دارد.در سال 1370 دانشگاه نيرو تصميم گرفت كه يك دانشكدة منابع طبيعي تأسيس كند و از من خواست كه در راه اندازي اين دانشكده به اتفاق ساير آقايان همكاري بكنم، كه طبق درخواست خودم از ابتداي سال 1381 از اين همكاري معاف شدم. در حال حاضر هم به درخواست دانشگاه تهران كتاب جديدي به نام «جنگل شناسي در زاگرس» نوشته ام، كه الان در دانشگاه تهران در دست چاپ است و اميدوارم كه حاصل زحماتم، مفيد واقع بشود.