از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

كتاب «تاريخ پيدايش فرقة دمكرات آذربايجان به روايت اسناد و خاطرات منتشر نشده» همچنان كه از عنوانش بر مي‌آيد، كوششي در جهت بازخواني جريان پيدايش اين فرقة دمكرات، براي تكميل پژوهش‌هاي منتشر شده در اين زمينه است.
كتاب شامل پيشگفتار نويسندگان و سه بخش مدخل پژوهشي، اسناد و پيوست‌ها است.
مدخل پژوهشي شامل پنج فصل است. فصل اول با عنوان جنگهاي ايران و روس تا جنگ جهاني دوم، به بيان مباحثي چون پيشروي به سمت آذربايجان، انقلاب اكتبر و رواج كمونيسم، مهاجران شوروي و پارتيزانها پرداخته است.
فصل دوم بستر سازي نام دارد. تأسيس انجمن فرهنگي ايران و شوروي، فعاليت‌هاي فرهنگي، ترويج تركي قفقازي، جنوب حسرتي و قره‌باغ شكسته‌سي مباحث اين فصل را تشكيل مي‌دهد.
در فصل سوم كه به حزب تودة آذربايجان پرداخته، مباحثي چون حزب توده و شوروي، حزب توده و نفت شمال ايران، گسترش فعاليت حزب توده و اقدامات مسلحانه حزب توده بيان شده است.
فصل چهارم با مباحثي چون پردة آخر، ادغام حزب توده در فرقة دمكرات، اسكات و ارعاب شاهسون‌ها، تسليح فرقه توسط شوروي و سقوط آذربايجان با دخالت بيگانگان، به تشريح چگونگي ظهور فرقة دمكرات و وقايع و حوادث ناشي از آن پرداخته است.
فصل پنجم مقاومت‌هاي مردمي در مقابل فرقه را بيان كرده و در آن مباحث تباين اعتقادي، علما و فرقة دمكرات، مقاومت مردم اروميه و مقاومت مردم مراغه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم به اسناد اختصاص دارد و با فهرست موضوعي اسناد آغاز مي‌شود. در اين قسمت 127 سند از منابع مختلف به ويژه آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران، انتخاب و ارائه شده است. محدودة زماني اسناد سال‌هاي 1323-1325 را شامل مي‌شود.
از ديگر مباحث ارزشمند كتاب پيوست‌هاي آن است كه شامل نه پيوست با عناوين، «استالين و فرمان تشكيل فرقة دمكرات آذربايجان»، «بحران آذربايجان به روايت حزب توده»، «ادغام حزب تودة زنجان در فرقة دمكرات به روايت دكتر جهانشاه‌‌لو معاون پيشه‌وري»، «اتفاقات زمان پيشه‌وري به روايت آيت‌الله ميرزا محمد ثقه الاسلام»، «غلام يحيي دانشيان به روايت آيت‌الله ميرزا عبدالله مجتهدي تبريزي»، «خطر به خاطر ايران، اقبال آذر»، «آذربايجان خونين»، «قيام عبدالله خان محمد خانلو» و‌‌‌‌‌‌ «شهادت حجت الاسلام رفيعيان» است.
همچنين در آخر كتاب تصويرهايي از اسناد و افراد آمده است.
كتاب «پيدايش فرقة دمكرات آذربايجان به روايت اسناد و خاطرات منتشر نشده»، نوشتة منيژة صدري و رحيم نيكبخت را انتشارات مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران در 477 صفحه در سال 1386 به چاپ رسانده است.