از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

منطقة خاورميانه به دليل دارا بودن موقعيت حساس و استراتژيك، از دو قرن گذشته تا به امروز، كانون توجه و صحنة رقابت و كشمكش قدرت‌هاي استعمارگر بوده است. اهميت تاريخ خاورميانه، موجب گرديده تا پژوهشگران و مراكز و مؤسسات تحقيقاتي بسياري در سراسر جهان به تاريخ اين منطقه علاقمند و دربارة وقايع و رخداد‌‌هاي آن به تحقيق و پژوهش بپردازند.
 كتاب «گاهشمار رويدادهاي معاصر خاورميانه» پژوهشي ارزنده و نتيجة كوشش و فعاليت پنج سالة «موسسة مطالعات تاريخ خاورميانه» است كه با بهره‌گيري گسترده از منابع گوناگون به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، تركي استانبولي، فرانسه و آلماني، گاهشمار رويدادهاي معاصر خاورميانه را از سال 1798تا1850م. گردآوري و بيان كرده است. انتخاب سال 1789م. به عنوان آغاز تاريخ معاصر خاورميانه به دليل تحولات مهمي مي¬باشد كه پس از ورود ناپلئون به سرزمين اسلامي مصر، در اين سال به وقوع پيوسته است.
از آنجا كه در اين مقطع زماني، بيشتر منطقة خاورميانه و شمال افريقا (الجزاير، مراكش و صحرا) زير سيطره و نفوذ امپراطوري عثماني بودند، مي‌توان گفت كتاب بيان گاهشمار حوادث و تحولات سياسي– اجتماعي امپراتوري عثماني است كه در آن زمان دوران ضعف خود را سپري مي‌كرد. ضعفي كه، استعمار انگليس، روسيه و فرانسه را به تكاپو واداشت تا از اين فرصت تاريخي براي رسيدن به اهداف استعماري خود و تسلط بر منطقه استفاده كنند.
كتاب در قالب دو بخش گاهشمار مشترك و گاهشمار كشورها، تاليف شده است. در بخش گاهشمار مشترك دربارة برخي رويدادها و حوادث مهم كه در سير تحولات بعدي تاثيرگذار بوده‌، مقالاتي تنظيم شده است.
در بخش گاهشمار كشورها ابتدا مختصري از تاريخ و سير تحولات امپراطوري عثماني و كشورهاي زير سيطره آن چون، عراق، شبه جزيره عربستان و كرانه‌هاي جنوبي خليج فارس، سوريه، لبنان، فلسطين، مصر، سودان، ليبي، تونس، الجزاير و مراكش تا آستانه سال 1798م بيان شده، در ادامه، گاهشمار رويداد‌هاي آن كشورها تا سال 1850 م. به تاريخ ميلادي، قمري و شمسي ( به صورت تطبيقي) ارائه شده است. در اين اثر به رويدادهاي سه كشور ايران، افغانستان و پاكستان اشاره‌اي نشده است. توضيح رويدادهاي مهم، ارائه تقويم تطبيقي رويدادها، بهره‌گيري از منابع دست اول به زبانهاي مختلف، بيان شجره نامة خاندان‌هاي حكومت‌گر در منطقه و تصاوير نقشه‌ها از جمله مزاياي اين اثر هستند كه موجب غناي پژوهش گرديده و بر اهميت و ارزش علمي آن افزوده¬اند.
كتاب «گاهشمار رويدادهاي تاريخ معاصر خاورميانه» اثر موسسة تاريخ خاورميانه، توسط انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي در 366صفحه در سال 1369 به چاپ رسيده است.