از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
مجموعه هاي اسنادي
اطلاع رساني درباره مجموعه سندهاي موجود در آرشيو ملي ايران با رويكردهاي مختلف صورت مي گيرد:

روزشمار تاريخ سعي دارد روايت اسناد ملي را بر اساس تاريخ تنظيم در اختيار مخاطبان قرار دهد تا اسناد يك روز مشخص در سال هاي مختلف نمايش داده شود.

مجموعه سندهاي مربوط به يك مناسبت تاريخي همراه با ارائه توضيح كوتاهي درباره رخداد، در نمايشگاه مجازي اسناد گردآوري شده است.

نشريه الكترونيكي كاغذ اخبار در هر ماه به معرفي سند، كتاب و خاطره، عكس و روايت تاريخي مي پردازد. ضمن آنكه اطلاع رساني درباره اخبار آرشيو ملي ايران و ساير آرشيوهاي ايران و جهان در هر ماه توسط اين نشريه صورت مي گيرد.

"يك سند يك كتاب يك خاطره"  آرشيو مجموعه اي است كه در سال 1388 به صورت هفتگي منتشر مي شد و در هر هفته به معرفي يكي از اسناد، كتاب ها و خاطره ها مي پرداخت.