از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
آمار
 
در روز ۲
در ماه ۸۱
كل ۹۵۱۲۲
به روز رساني ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
حضور اعضاي پژوهشكده اسناد در سمينارها
 اعضاي پژوهشكده در راستاي اهداف سازماني و ارتقاء دانش، در سمينارهاي علمي و بين المللي، حضور فعال دارند. در سال 1389 در مجموع 27 نفر از همكاران پژوهشكده در 10 جلسه سخنراني كه برگزار كنندگان آن ها نهاد رياست جمهوري، اتاق بازرگاني، بنياد دائره المعارف فارسي، بنياد فارس شناسي، كتابخانه مجلس، مجمع هماهنگي نهادها و... بودند، شركت داشتند.

همايش يكصد و بيست و هفتمين سالگرد اتاق تجارت

اولين اجلاس مديران دبيرخانه استانداري هاي سراسر كشور

نخستين نشست تخصصي تاريخ مجلس

نوزدهمين اجلاس دبيرخانه هاي سه قوه

همايش بين المللي فارس در جنگ جهاني اول

نشست نقش تاريخ شفاهي در توسعه اجتماعي

همايش بسيج: توانمندسازي زنان در فعاليت هاي اجتماعي

بيست و يكمين جلسة اجلاس دبيرخانه هاي سه قوه

جلسه سخنراني و بزرگداشت بدرالزمان قريب

همايش ايران و استعمار انگليس 2