از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
همايش ها

 از جمله برنامه هاي خاص اين اداره ، مي توان به : برگزاري نخستين همايش تاريخ شفاهي ايران در اسفند 1385 و چاپ كتاب " مجموعه مقالات نخستين همايش تاريخ شفاهي" ، جشنواره ملي خاطره ها بهمن 1386، نمايشگاه آثار دكتر غلامحسين بيگدلي ارديبهشت 1387، نمايشگاه زندگي و آثار دكتر ناصر گيتي ارديبهشت 1388، چاپ و انتشار متن مصاحبه هاي مرحوم دكتر غلامحسين بيگدلي با عنوان " از كاخ هاي شاه تا زندان هاي سيبري" ورونمائي كتاب مذكور در بهمن 1388، نمايشگاه زندگي نصرت الله خازني ارديبهشت 1389 و نمايشگاه اسناد خسارت هاي جنگ جهاني دوم شهريور1389 ، اشاره نمود.