از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

شكستن حكومت نظامي توسط مردم به دستور حضرت امام خميني (ره) (تهران –  دانشگاه تهران )

 تاريخ عكس: 21/11/1357