امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کتابخانه ملی کره شمالی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سفیر کره شمالی با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار کرد و تفاهم‌نامه همکاری میان کتابخانه ملی کره شمالی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران امضا شد.

فهرست نشست ها ، کارگاه ها و همایش های ادارات سازمان

فهرست نشست ها ، کارگاه ها و همایش های ادارات سازمان  موزه کتاب و میراث مستند  پژوهشکده اسناد  اداره کل اطلاع رسانی   گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران...

موزه کتاب و میراث مستند

موزه کتاب و میراث مستند ایران این موزه شامل بخش‌های مختلفی مانند اسناد، نسخ خطی، ‌ غیر کتابی، ‌ نشریه و روزنامه و کتب چاپی است که بازدیدکنندگان می‌توانند در هر بخش از این موزه، از قدیمی‌ترین...

فهرست نشست ادارات

فهرست نشست ادارات موزه کتاب و میراث مستند پژوهشکده اسناد

فهرست نشست ادارات

فهرست نشست ادارات 1- موزه کتاب و میراث مستند

گزارش سفر نمایندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به کشورهای ازبکستان و چین

صبح چهارشنبه، دوم خرداد، نشستی با محوریت گزارش سفر نمایندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به کشورهای ازبکستان و چین، در تالار فرهنگ سازمان برپا شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کتابخانه ملی کره شمالی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سفیر کره شمالی با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار کرد و تفاهم‌نامه همکاری میان کتابخانه ملی کره شمالی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران امضا شد.

فهرست نشست ها ، کارگاه ها و همایش های ادارات سازمان

فهرست نشست ها ، کارگاه ها و همایش های ادارات سازمان  موزه کتاب و میراث مستند  پژوهشکده اسناد  اداره کل اطلاع رسانی   گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران...

موزه کتاب و میراث مستند

موزه کتاب و میراث مستند ایران این موزه شامل بخش‌های مختلفی مانند اسناد، نسخ خطی، ‌ غیر کتابی، ‌ نشریه و روزنامه و کتب چاپی است که بازدیدکنندگان می‌توانند در هر بخش از این موزه، از قدیمی‌ترین...

فهرست نشست ادارات

فهرست نشست ادارات موزه کتاب و میراث مستند پژوهشکده اسناد

فهرست نشست ادارات

فهرست نشست ادارات 1- موزه کتاب و میراث مستند

گزارش سفر نمایندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به کشورهای ازبکستان و چین

صبح چهارشنبه، دوم خرداد، نشستی با محوریت گزارش سفر نمایندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به کشورهای ازبکستان و چین، در تالار فرهنگ سازمان برپا شد.