نام پروژه :

  • ایجاد انبار داده (data warehouse) به منظور تحلیل داده ها و استخراج اطلاعات معنی دار
  • مدیریت حقوق دیجیتال
  • توسعه نرم افزار رسا

نام خدمت:

  • ایجاد انبار داده (data warehouse) به منظور فراهم سازی امکان تحلیل داده های موجود و بهبود خدمات بر اساس نتایج به دست آمده
  •  مدیریت حقوق ( فروش یا امانت دادن کتاب های ناشران بصورت دیجیتال در قالب اپلیکیشن اندروید و یا iso با قابلیت جلوگیری از هرگونه کپی برداری از نسخه )
  • توسعه نرم افزار رسا