نام پروژه :

  • تمدید الکترونیکی امانت کتاب
  • تمدید الکترونیکی عضویت اعضا
  • تور مجازی جهت معرفی خدمات و ارائه اطلاعات تالارها و منابع
  • راه اندازی پایگاه open access  جهت دسترسی به مقالات پزوهشگران
  • نسخه موبایلی وب سایت سازمان
  • نسخه موبایل کتابخانه دیجیتال سازمان

نام خدمت:

  • ثبت نام جهت استفاده اعضاء از شیفت شب اطلاع رسانی
  • درخواست عضویت در کتابخانه ملی
  • ارائه فهرست اطلاعات کتابشناختی منابع کتابخانه ملی
  • ارائه خدمات مرجع مجازی به کاربران